فعالیت ها

هدف ما پیشرفت در راستای خودکفایی ملی است

شرکت ژرف اندیشان نفت و گاز اداک

همکاری های ما با شما

پروژه ها

^BOil refinery.^b Atmospheric pipestill (right) and a vacuum pipestill (left). These are distillation towers (stills) where hot crude oil is separated into parts called fractions. The crude oil, a mix of hydrocarbons, is heated to around 400 degrees Celsius and piped into the base of the atmospheric pipestill. Hydrocarbon gases from the boiling oil rise up the tower towards the coolest area at the top. The fractions are collected at different levels, depending on their boiling points. Ones with a low boiling point (petroleum gases, petrol) rise towards the top of the tower. Ones with a higher boiling point (jet fuel, diesel) condense lower down. The part that doesn't boil is sent to the vacuum pipestill, where vacuum boiling yields parts such as fuel oil and bitumen. Photographed at ExxonMobil's Fawley Oil Refinery, Hampshire, UK.

پروژه یک

پالایشگاه نفت خالد صدیقی

9

پروژه دو

تصفیه خانه نفت انصار

IMG-20231226-WA0003

پروژه سه

شرکت پترو پالایش جمزدر

99999

پروژه چهار

شرکت ....

پروژه پنج

شرکت ....

99

پروژه شش

شرکت ....

بهداشت ایمنی و محیط زیست

پیشرفت صنعتی و ورود ماشین آلات به عرصه زندگی و پررنگ تر شدن نقش تجهیزات و دستگاهها در فرآیندهای کاری و افزایش تعامل انسانها با اجزای محیط های صنعتی و سازمان ها ، مخاطرات جدیدی را در رابطه با موضوعات سلامت ، ایمنی و بهداشت پیش روی بشر قرار داده است. بطوریکه تنها رعایت قوانین قدیمی موجود برای رهایی از این چالش ها کافی بنظر نمی رسد ، لذا برای نجات و اعتلای سازمانها و صنایع ، نیروی انسانی ، بقای محیط زیست و جلوگیری از خسارت وارده به تجهیزات و تأسیسات ، مدیریت یکپارچه HSE برای خاتمه دادن به تمامی دغدغه های موجود پا به عرصه نهاد.

عصر فناوری و پژوهش

پژوهش و فناوری

پژوهش از جمله واژه‌های پیچیده‌ای به شمار می‌رود که با وجود شاخصه‌های مختلفی که دارد، نظریه‌ها، سازوکارها و روش‌شناسی خاص خود را می‌طلبد. نظریه به عنوان نخستین مقوله‌ای محسوب می شود که در پژوهش کاربرد بسیاری دارد زیرا در همین ارتباط پژوهشگران تلاش می‌کنند تا از نظریه‌ها به‌عنوان راهنمایی در انتخاب داده‌های تاریخی استفاده کنند. به گفته یارول مانهایم پژوهشگر نظریه‌ها به همان اندازه که می‌توانند در هیات هدف پژوهش ظاهر شوند در مقام ابزار پژوهش نیز دیده می شوند.